displaying listings 89 through 96 of 190

Round Mountain :: 35 Indian Ridge, Texas

Property Type: Home Site
Price: $179,000
Lot Size: 5.45 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W34022 Apache Tears/Moon Isle, Texas

Property Type: Home Site
Price: $179,000
Lot Size: 0 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W14018 Mountain Leather, Texas

Property Type: Home Site
Price: $179,000
Lot Size: 1 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 37 Feathergrass, Texas

Property Type: Home Site
Price: $175,000
Lot Size: 0.9 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 4 Westgate Loop, Texas

Property Type: Home Site
Price: $175,000
Lot Size: 1.31 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 6 Westgate Loop, Texas

Property Type: Home Site
Price: $175,000
Lot Size: 0.99 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 2 Westgate Loop, Texas

Property Type: Home Site
Price: $175,000
Lot Size: 1.06 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 129-A Buena Vista, Texas

Property Type: Home Site
Price: $170,000
Lot Size: 0.37 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour