displaying listings 161 through 168 of 191

Horseshoe Bay :: 8092 Florentine, Texas

Property Type: Home Site
Price: $25,000
Lot Size: 0.37 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W3128 Desert Rose, Texas

Property Type: Home Site
Price: $25,000
Lot Size: 0.35 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 580013 Half Moon, Texas

Property Type: Home Site
Price: $24,000
Lot Size: 0.32 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W17012-B Hideaway, Texas

Property Type: Home Site
Price: $20,000
Lot Size: 0.33 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 411 Florentine, Texas

Property Type: Home Site
Price: $20,000
Lot Size: 0.24 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 3047-A Douglas, Texas

Property Type: Home Site
Price: $20,000
Lot Size: 0.15 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W11102 Mercury Drive, Texas

Property Type: Home Site
Price: $20,000
Lot Size: 0 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W25027 Big Sky, Texas

Property Type: Home Site
Price: $19,000
Lot Size: 0.45 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour