displaying listings 185 through 191 of 191

Horseshoe Bay :: 609 Silver Mane, Texas

Property Type: Home Site
Price: $7,999
Lot Size: 0.23 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W19011 Fault Line, Texas

Property Type: Home Site
Price: $7,500
Lot Size: 0.25 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W13002 Cats Eye, Texas

Property Type: Home Site
Price: $7,490
Lot Size: 0.31 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W20014-B Fault Line, Texas

Property Type: Home Site
Price: $6,900
Lot Size: 0.14 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W19028 Moon Ray, Texas

Property Type: Home Site
Price: $5,990
Lot Size: 0.2 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 702 (Lot W3098) Desert Rose, Texas

Property Type: Home Site
Price: $5,000
Lot Size: 0.3 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: K3005 22nd Street, Texas

Property Type: Home Site
Price: $3,500
Lot Size: 0.09 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour