displaying listings 193 through 200 of 203

Horseshoe Bay :: 19010 Sun Spot, Texas

Property Type: Home Site
Price: $10,000
Lot Size: 0.28 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 47052 Cheyenne, Texas

Property Type: Home Site
Price: $10,000
Lot Size: 0.29 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 600 Wells Fargo, Texas

Property Type: Home Site
Price: $9,900
Lot Size: 0 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 12068 Broken Hills, Texas

Property Type: Home Site
Price: $9,900
Lot Size: 0.34 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W3066 (307) Fieldspar, Texas

Property Type: Home Site
Price: $9,500
Lot Size: 0.23 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 8020 Bent One, Texas

Property Type: Home Site
Price: $8,000
Lot Size: 0.23 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: 2012 Clayton Nolen, Texas

Property Type: Home Site
Price: $8,000
Lot Size: 0.22 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour

Horseshoe Bay :: W19011 Fault Line, Texas

Property Type: Home Site
Price: $7,500
Lot Size: 0.25 acres
Virtual Tour: No Virtual Tour